LT-68281 Marijampolė, Vytenio g. 47 +370 343 20 923 rastine@armino.marijampole.lm.lt

facebook gmail office 365 klaustukas24

baner2.jpg
baner2.jpg
DSC006328.jpg
DSC006328.jpg
mok2.jpg
mok2.jpg
mok3.jpg
mok3.jpg
ziema.jpg
ziema.jpg
images/nld_101_16/images_baners/Armino_koliazas.jpg
images/nld_101_16/images_baners/Armino_koliazas.jpg
previous arrow
next arrow

Projektai

 

ESF investicijų projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” 2014-2020 m.

Projekto tikslas- gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Mokykla bus aprūpinta naujomis mokymo priemonėmis 1–8 klasėms.
Plačiau apie projektą:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.vedlys.smm.lt/


 ESF investicijų projektas  „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 

Marijampolės Petro Armino progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Lėšos skirtos progimnazijos 5-8 klasių mokinių pažangai. Projektui įgyvendinti paruoštas veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Marijampolės savivaldybės administracija.

Veiklos tobulinimo planas

 

Kokybės krepšelis. Kas tai? 

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/kokybes-krepselis

PROGIMNAZIJOS projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo tikslas:

Tikslas: Ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją 5-8 kl. mokomųjų dalykų pamokose.

Uždaviniai:

1. Skatinti pamokose savivaldų mokinių mokymąsi, naudojant įvairius bendradarbiavimą ir aktyvų mokymąsi skatinančius metodus, šiuolaikines ugdymo priemones bei informacines technologijas, netradicines ir virtualias erdves.

2. Ugdyti kiekvieno 5-8 klasių mokinio sąmoningą gebėjimą mokytis siekiant asmeninės pažangos.

Plačiau apie projektą:

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

 

ERASMUS+ projektas Project 2020-1-SI01-KA229-075923_5 

,,Let's Create a Motivating Learning Environment"

Šalys partnerės: PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN APACE ,Slovėnija (projekto koordinatoriai)

7th Gymnasium of Heraklion, Graikija,

Comenius-Schule, Vokietija,

Batthyány Kázmér Általános Iskola, Vengrija,

ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO MENDES PINTO, Portugalija

Projekto trukmė: 2020-09-01 - 2022-08-31

Dotacija: 33465.00 Eur.

 

2020 - 21 m. m. progimnazijoje vykstantys projektai

Tarptautiniai:

eTwinning projektas "Virtual Tour Guide"
Šalys partnerės: Ispanija, Portugalija, Turkija, Lenkija
Projekto įkūrėjai: Edita Grubienė ir Lígia Oliveira


eTwinning projektas "A small blue drop is a big golden treasure!"
Šalys partnerės: Italija,Turkija, Lenkija

Projekto įkūrėjai: Edita Grubienė ir Cinzia Fiorentini
 
 eTwinning projektas ,,My Water Footprint" 
Šalys partnerės: Turkija, Kroatija, Portugalija, Italija, Rumunija, Graikija, Lietuva, Ukraina, Ispanija, Lenkija, Belgija, Prancūzija, Bosnija ir Hercogovina
projekto koordinatorė Gražina Avižienienė
 
eTwinning projektas ,,Ar baltų kultūra yra mįslė šiuolaikiniams mokiniu?"
Šalys partnerės: Lietuva, Latvija
Projekto koordinatorė Jūratė Rugienienė
 
Respublikiniai
  • ,,Žaidimai moko"
  • ,,Sveikatiada"